B323-Deutsches Archiv, Koblenz


Correspondentie tussen Peterich en Posse over de vrijwillige verkoop van de Koenigstekeningen

1). 25-07-1940; Posse aan Miedl (Laatste Avondmaal van Joerg Ratgeb, link naar Birgit Schwartz: dit schilderij was afkomstig uit de Figdor Collectie)

2). 10-06-1940; Limberger (Goering’s aankoop van 19 schilderijen uit de verzameling Koenigs, op 10 juni 1940 afgeleverd in Karinhall)

3). 26-06-1940? (lijst van Hermann Goering)

4). 24-08-1940; Peterich aan Posse (Heeft Hannema gesproken en een oplossing lijkt mogelijk wanneer Posse weer in Rotterdam zal zijn) 
02-09-1940; Posse aan Peterich (Antwoord: komt half september naar Holland voor de tekeningen) 
15-09-1940; Posse aan Peterich (Telegram: Posse is in denHaag)
datum?-1940; Peterich aan Posse (Verzoekt Posse om op 13 october 1940 naar Elspeet te komen om de deal af te ronden)

5). 24-09-1941; Wickel aan Posse (duplicaat factuur van Beuningen f 1.500.000)

6). 14-10-1940; Posse aan Peterich (afspraak begin november 1940) 
23-10-1940; Oertel aan Wickel (Er is een overzicht van de tekeningen en een verdelingsplan)
11-11-1940; Peterich aan Posse ( zie (7))
12-11-1940; Posse aan van Beuningen (lijst met prijzen is klaar)

7). 11-11-1940; Peterich aan Posse (van Beuningen wil binnen 2 weken een toezegging, zodat hij met zijn banken kan praten. Lijst met prijzen is bijna klaar. Het zou zo jammer zijn als de zaak niet door zou gaan, maar van Beuningen heeft nu verschillende posten uit andere middelen betaald en geen grote interesse meer in verkoop)

8). 20-11-1940; Posse aan Wickel (Boerner bereid om in Boymans te taxeren)
21-11-1940; Posse aan Wickel(waarschijnlijk 30-11-1940 naar Boymans, nog geen lijst van Peterich)
26-11-1940; Posse aan Wickel (afspraak 29-11-1940 in DenHaag)

9). 20-11-1940; Boerner aan Posse (kan vertrekken, vraagt lijst)
22-11-1940; Posse aan Boerner (extra tekeningen uit Koenigs collectie om 1,5 miljoen vol te maken)
22-11-1940; Peterich aan Posse (briefhoofd Boymans: hierbij lijst, gedeeltelijk, rest volgt)
23-11-1940; Boerner aan Posse (lijst met schilderijen van van Beuningen ontvangen)

10). 04-12-1940; Bijlage: factuur van Beuningen ( f 1.400.000 voor tekeningen uit de verzameling koenigs).
10-12-1940; Posse aan Lammers (prijs afgemaakt op 1.4 miljoen. De beroemde verzameling was enige jaren geleden door van Beuningen van Koenigs gekocht, om vertrek naar het buitenland te voorkomen, toen deze in financiele moeilijkheden verkeerde en geheel aan Boymans voorbestemd. Door de oorlogsomstandigheden was van Beuningen genoodzaakt voor f 1,5 miljoen uit de collectie te verkopen. Uitvoerige beschrijving van de tekeningen. betaling voor 30 december1940) 
4-12-1940; Bijlage: factuur van Beuningen ( f 1.400.000 voor tekeningen uit de verzameling koenigs).

11). 04-12-1941; Peterich aan Posse (hierbij de factuur van van Beuningen )
09-12-1940; Boerner aan Posse (taxatierapport gekochte Koenigs tekeningen) 
03-01-1941; Peterich aan Posse (geld aangekomen bij deviezen Clearing, brengt nieuwe, verbeterde lijst naar Wickel voor Posse en Boerner. Bespreekt verzending met Wickel)
07-01-1941; Boerner aan Posse (Verslag onderhandeling met Hannema, nog geen beslissing over een Rubens en een Rembrandt, lijst aangekomen)

12). 12-12-1940; Posse aan Lammers (rekening onkostenvergoeding Boerner 500 DM)

13). 13-12-1940; Reichskanzlei aan Posse (1,4 miljoen van Bank Delbrueck Schickler &Co overgemaakt aan D.G.van Beuningen in Rotterdam)

14). 19-12-1940; Posse aan Wickel (Koenigstekeningen zijn betaald, de 600 bladen kunnen begin 1941 worden verstuurd.

15). 30-12-1940; Posse aan Wickel (lijst Koenigstekeningen nog niet ontvangen, wel betaald. Mogelijk probeert men in Rotterdam de lijst te veranderen.)

16). 08-01-1040; Wickel aan Schmidt (klaagt dat nederlandse handelaren vertragingen en bemoeizucht ondervinden van de hollandse deviezen Clearing)

17). 09-01-1941; Wickel aan von Boeckh (wijst op vertraging betalingen door Crisis-Uitvoer-Bureau aan kunsthandelaren door het te hoge bedrag aan van Beuningen)

18). 10-01-1941?; Wickel aan Posse (in 1940 in Holland voor f 10 miljoen aan kunst gekocht, f 5 miljoen via de handel, vraag Berlin daarom betaling zonder Hollandse Clearing) 
10-01-1941; Posse aan Wickel (Transport aangekondigd, veel sabotage in Holland, neemt volgende keer geld mee) 
15-01-1941; Posse aan Bormann (Persoonlijk: vraag bijzondere rekening of bevoorrechting bij de Clearing, zijn leveranciers klagen over de vertraagde betalingen.)

19). 09-01-1941; Boerner aan Posse (volledige Koenigslijst ingesloten, op f 1,4 miljoen afgemaakt, extra Veronese aangetroffen) 
09-01-1941; Posse aan Boerner (geen verschillen tussen de lijst en eigen aantekenige, wil de Rubens houden) 
10-01-1941; Posse aan Peterich (vraag meer lijsten en of Peterich de bladen zelf kan komen afleveren in Dresden) 
16-01-1941; Peterich aan Wickel (extra kopie lijst, nog geen bericht uit DenHaag) 
22-01-1941; Posse aan Peterich (lijst ontvangen, hoorde dat de betaling nog niet rond is, hoopt dat Peterich met de bladen naar Dresden komt)

20). 23-01-1941; Posse aan Borman (In Muenchen geen ruimte meer voor de 20 wagonladingen kunst. Opslag Koenigstekeningen voorzien in "Moritzburg" te Halle)

21). 24-02-1941; Wickel aan Schmidt (problemen met visum voor Lanz, Bormann moet het met Heydrich opnemen)

22). 01-02-1941; Posse aan Lammers (kopie van de taxatie-lijst Koenigs, de tekeningen zullen zeer binnenkort in Dresden aankomen)

23). 04-02-1941; Wickel aan Posse (Door de enorme bedragen voor hollandse kunstverkopers -Miedl, van Beuningen, etc- raakte de Clearing in problemen. Het internationale betalingsverkeer ligt lam. Weet niet of van Beuningen betaald is, Peterich en van Beuningen zijn beiden ziek. Plan voor volgende bezoek)

24). 25-01-1941; Peterich aan Posse (heeft griep, Clearing heeft nog niet betaald, gaat ook visum halen) 
04-02-1941; van Beuningen aan Posse (geld is binnen, de tekeningen staan klaar bij Boymans, het schikt Peterich om de tekeningen naar Dresden te brengen, hij kan ze desgewenst ook bij Wickel bezorgen) 
04-02-1941; Peterich aan Posse (geld is binnen, wil de tekeningen zelf brengen maar is nog 14 dagen ziek, tekeningen staan reisklaar bij Boymans, eventueel nu verzenden en later met hem uitpakken) 
22-02-1941; Peterich aan Posse (zal met Wickel bespreken wanneer de tekeningen worden opgehaald en wanneer hij naar Dresden zal reizen) 
27-02-1941; Posse aan Peterich (Transport op 6 maart 1941, Peterich kan later komen)

25). 26-02-1941; Posse aan Wickel (Problemen met visum Lanz, transport Koenigstekeningen en schilderijen op 7 maart in Dresden verwacht. Peterich kan later komen, Oertel vervangt Posse.)
27-02-1941; Wickel aan Posse (Ondrhandeling met dr.Weitjens, Lanz vertrekt 28 februari 1941, de dozen tekeningen gaan in verzeglde kisten, Peterich opent die op 15 maart in Dresden)

26). 04-03-1941; Posse aan Wickel (Verpakking in kisten accoord, zelf 20 maart weer in Dresden, iets van de collectie Mannheimer gehoord?)

27). 04-03-1941; Wickel aan Posse (De schilderijen van dr.Muehlmann gaan niet samen met de Koenigstekeningen op transport)

28). 06-03-1941; Wickel aan Posse (Koenigs Kisten gemerkt SG 1-4)
06-03-1941; Wickel aan Posse (18 schilderijen in 9 kisten plus 4 kisten met Koenigstekeningen, totaal 13 kisten, de von Eeckhout past niet in de wagon)
08-03-1941; Posse aan Wickel (de 13 kisten zijn aangekomen)

29). 22-03-1941; Posse aan Wickel (Koenigstekeningen zijn aangekomen, wacht op Peterich voor de overdracht)
23-03-1941; Posse aan Bormann (zie 30)

30). 23-03-1941; Posse aan Bormann (Koenigs tekeningen zullen naar de Fuehrerbau in Muenchen gezonden worden)

31). 28-03-1941; Posse aan Bormann (Verzameling Lanz is betaald, wordt volgende week in het Rijksmuseum overgedragen, de Koenigstekeningen blijven voorlopig in Dresden, wil vlak voor de veiling de Dosquetsche verzameling aankopen)

32). 24-03-1941; Posse aan Wickel (Het wachten is op Peterich om de kisten te openen, vraagt informatie over zaak Mannheimer)

33). 27-03-1941; Wickel aan Posse (Rekening transport Koenigs tekeningen)

34). 29-03-1941; Posse aan Wickel (op 7-12 april in denHaag voor de Lanz collectie)
29-03-1941; Posse aan Wickel (transport Koenigs wordt betaald)
01-04-1941; Wickel aan Posse (ingesloten is een onbegrijpelijke brief van Peterich, heeft hem er al 4 weken geleden op gewezen dat hij zijn visum en reis naar Dresden in orde moet maken, vroeger wou hij zo graag gaan, Lanz wil nog meer via N.Katz verkopen)

35). 01-04-1941; Posse aan Wickel (kunt u Peterich niet eens manen, anders laat ik de kisten zonder hem openen)

36). 28-02-1941; Wickel aan Posse (telegram: Peterich dringt aan op afname, graag opdracht voor verzending tekeningen en schilderijen op 6 maart)
17-03-1941; Peterich aan Posse (reis uitgesteld wegens drukte door troepentransport)
27-03-1941; Peterich aan Wickel (begreep van Posse dat hij geen haast heeft, kan volgende week naar Dresden, als dat nodig is,)
27-03-1941; Peterich aan Posse (begreep van Wickel dat Posse hem nodig heeft, kan volgende week, had reis verschoven omdat hij dacht dat Posse geen haast had)
10-04-1941; Peterich aan Posse (zijn de kisten al open? schrijf mij als ik komen moet, maar ik kom liever nog een maand later)
28-04-1941; Trautscholdt aan Peterich (opening kisten niet voor half mei, bericht van Posse over datum)
17-04-1941; Peterich aan Trautscholdt (kunnen Trautscholdt, Boerner en Posse overleggen wanneer hij het beste kan komen, de reden voor de vertraging van zijn reis was zeer dringend, wacht svp met openen)

37). 28-04-1941; Posse aan Bormann (Persoonlijk: Lanz collectie wordt in Rijksmuseum ingepakt, van Beuningen wil weer voor f 1 miljoen verkopen, nu schilderijen)

38). 09-05-1941; Peterich aan Posse (lijst met 52 schilderijen waar Posse er 20 uitzoeken mag, van Beuningen wil de prijzen nog met Friedlaender controleren, wil naar Dresden komen, vraagt of Trautscholz aanwezig kan zijn bij het openen van de kisten)
12-05-1941; Peterich aan Posse (heeft visum, kan maandag naar Dresden reizen met foto's en prijslijst)
09-06-1941; Peterich aan Posse (terug uit Dresden, prijsverschil van Beuningen en taxatie Friedlander, gaat schilderijen bij Boymans uit de kelder halen en aan Friedlander laten zien, volgende week nieuwe taxatie)
10-06-1941; Wickel aan Peterich (Posse vraag om de nieuwe prijslijst)
12-06-1941; Peterich aan Wickel (Prijslijst begin volgende week klaar)
16-06-1941; Peterich aan Posse (Prijslijst kan de 18-juni klaar zijn, vraagt uitstel levering tekening)

39). 11-05-1941; Vitzthun aan Posse (vraagt naar Franz Koenigs, adres)
17-05-1941; Posse aan Vitzthun (Franz Koenigs is overleden, geeft adres)

40). 24-05-1941; Oertel aan Peterich (niet-geselecteerde foto's retour, de Veronese moet worden nagezonden, bij ontvangst krijgt Peterich een nieuw protocol)

41). 16-06-1941; Peterich aan Oertel ("the dog eat your letter", stelt voor Hannema een verklaring te laten sturen dat de tekening na de oorlog wordt geleverd)
19-06-1941; Oertel aan Peterich (voorstel is accoord)
30-06-1941; Peterich aan Posse (verklaring wordt gezonden, oorsprong van de Watteau waarschijnlijk het spaanse hof)
01-08-1941; Hannema aan Posse (met verklaring dat de Veronese per ongeluk in Boymans achterbleef, wordt na de oorlog, als de schuilkelders weer opengaan, geleverd)

42). 11-06-1941; Posse aan Ruoff (al iets van de 18 schilderijen van van Beuningen gehoord?)

43). 09-06-1941; Peterich aan Posse (verkoop accoord, rekening naar Wickel gestuurd)
09-06-1941; Peterich aan Wickel (schilderijen worden in Boymans klaargezet, met bijlage: gespecificeerde rekening van van Beuningen voor de 18 schilderijen tegen f 1.500.000)
15-06-1941; Peterich aan Posse (onbegrijpelijk: brief/rekening van 9 juli niet aangekomen, herhaling tekst.)
21-06-1941; Posse aan Peterich (rekening ontvangen)

44). 02-07-1941; Wickel aan Posse (overzicht betalingen van de speciale rekening)
30-04-1941; Notarissen Lubbers en Pouw (bijlage met afrekeningen)

45). 17-07-1941; Reichskommissar (overzicht betalingen f 3,5 miljoen van de speciale rekening)

46). 21-07-1941; Posse aan Lammers (lijst met de 18 schilderijen, voor f 1,5 miljoen van van Beuningen gekocht, vraagt daarvoor aanvulling met f 1 miljoen van speciale rekening)

47). 30-06-1941; Peterich aan Oertel (wil ook een verklaring van Posse dat deze de extra tekening tot na de oorlog zal bewaren en een nieuwe aangepaste ontvangstbevestiging)
04-07-1941; Posse aan Peterich (verzoek de aankoop van de 18 schilderijen te bevestigen en een rekening te sturen naar Wickel)
04-07-1941; Posse aan van Beuningen (aankoop lijst met 18 schilderijen voor het Fuehrermuseum, tegen f 1,5 miljoen)
11-08-1941; Posse aan Peterich (reactie op brief 30 juni, na ontvangst van de verklaring van Hannema werd de aangepaste ontvangstbevestiging verzonden)
11-08-1941; Oertel aan Peterich (ontvangstbevestiging 528 Koenigs tekeningen voor Fuehrermuseum in Linz, de nog ontbrekende Veronese wordt na de oorlog geleverd)

48). 21-07-1941; Posse aan Ruoff (bijzondere rekening wordt aangevuld om van Beuningen te betalen)
22-07-1941; Wickel aan Posse (op 21 juli gaat de collectie Lanz op transport, Peterich meldt vertraging bij Boymans met inpakken schilderijenzending door van Beuningen, N.Katz is naar zwitserland, of de 3 Lanz schilderijen in SFr zijn betaald is niet te achterhalen)

49). 27-07-1941; Posse aan Wickel (Lanz betaald, saldo aangevuld voor factuur van Beuningen)

50). 30-07-1941; Posse aan Bormann (heeft inbeslag genomen kunst uit Praag naar Muenchen verzonden, Muehlmann heeft in Lemberg 28 Duerer tekeningen in veiligheid gebracht, waarmee Linz samen met de Koenigstekeningen de grootste Duerer verzameling wordt)

51). 12-08-1941; Juengeling aan Posse (biedt schilderij Frans Floris aan)
09-08-1941; Katz aan Wickel (biedt schilderijen aan tegen SFr die in bewaring zijn bij Schneider, Lanz vertrekt volgende week naar Zwitserland, er is veel vraag naar goed werk, Schneider wil Posse een aantal duitse verzamelingen laten zien, bijlage: lijst van 10 mappen met hun inhoud)

52). 12-08-1941; Wickel aan Posse (Ruoff heeft nog geen bericht van Peterich over de verzending van de van Beuningen schilderijen)

53). 11-08-1941; Oertel aan van Beuningen (ontvangsbevestiging Koenigs tekeningen)

54). 15-08-1941; Posse aan Lammers (er is f 166.710,69 te weinig in kas om de van Beuningen schilderijen te kunnen betalen)

55). 20-08-1941; Peterich aan Posse (vertraging verpakking schilderijen -geen benzine- graag Wickel opdracht tot verzending geven, van Beuningen heeft geld ontvangen, hij heeft nog iets te koop)
22-08-1941; van Beuningen aan Possse (dank voor de transactie, het afscheid deed hem wel pijn, maar het werk is in goede handen )
Peterich zelfde machine (prijslijst schilderijen prijzen van Beuningen en Friedlaender, met aantekeningen Posse?)

56). 20-08-1941; Wickel aan Posse (bezwaar tegen de wijze waarop Peterich denkt hem te kunnen behandelen, wil niets meer met hem te maken hebben, vraagt Ruoff het van Beuningen schilderijen transport over te nemen)
20-08-1941; Wickel aan Posse (geen datum, Katz biedt schilderijen aan, de verhoudingen Katz moeilijk, zorgen om Cramer en vrouw)
22-08-1941; Wickel aan Posse (rekeningen van Beuningen f 1,5 miljoen en Cleve&Zn transport)
22-08-1941; Wickel aan Posse (telegram: Peterich zegt kisten gaan maandag en wil oorlogsverzekering declareren van f 15.000)
22-08-1941; Posse aan Wickel (geen datum, de gewone verzekering afsluiten)

57). 23-08-1941; Cleve&Zn aan Peterich (opdrachtbevestiging transport en verzekering)
23-08-1941; Peterich aan Posse (telegramtekst zonder datum: nog geen duidelijkheid over transport)
24-08-1941; Peterich aan Wickel (vraagt orderbevestiging voor transportbedrijf en verzekering)
25-08-1941; Wickel aan Peterich (vandaag Cleve&Zn opdracht voor transport gegeven)
22-08-1941; Peterich aan Wickel (bevestiging van de verzegeling kisten door Boymans/Hannema)

58). 26-08-1941; Peterich aan Wickel (veel dank voor het doortastend ingrijpen, jammer dat er hier niemand is die de inhoud voor verzending kan controleren)
27-08-1941; Peterich aan Posse (10 kisten aan transporteur gegeven, vertragingen door bemoeienis van Peterich, van Beuningen heeft geld ontvangen)
01-09-1941; Peterich aan Wickel (lijst 18 schilderijen van Beuningen)
06-09-1941; Peterich aan Oertel (dank voor ontvangstbevestiging Koenigstekeningen)
06-09-1941; Posse aan Peterich (telegram: kisten aangekomen)

59). 16-04-1941; Oertel aan Reger (Rubens en van de Velde aangekomen?)

60). 25-08-1941; Wickel aan Cleve&Zn (zending van Beuningen in Rotterdam ophalen en verzekeren) 25-08-1941; Wickel aan Posse (door bericht van Peterich nog geen verzending, wellicht morgen)
26-08-1941; Ruoff aan Posse (verzoek Peterich om de inhoud te inspecteren kwam na de verzegeling, kisten vertrekken morgenavond) 
27-08-1941; Wickel aan Posse (telegram: 10 kisten in waggon NS D 7522)

61). 27-08-1941; Ruoff aan Posse (10 kisten gaan vanavond weg in waggon NS D 7522)
27-08-1941; Wickel aan Posse (de de Keyser van Cramer is al verkocht, 7/9 naar denHaag, vul fonds bij)
30-08-1941;Posse aan Wickel (telegram: zending nog niet aangekomen)
30-08-1941; Wickel aan Posse (begrijpt net als Ruoff en Posse niets van Peterich)
01-09-1941; Posse aan Wickel (telegram: zending aangekomen)
03-09-1941; Posse aan Wickel (schilderijen van Beuningen eergisteren aangekomen, Peterich doet zijn best maar is soms praktisch als een kind)

62). 12-09-1941; Posse aan Peterich (telegram: ben 15/9 in denHaag)
20-09-1941; Peterich aan Posse (nog geen overeenstemming over de prijs van schilderij Veith, van Beuningen niet verkooplustig, vraagt ontvangstbevestiging van zending 18 schilderijen)
13-11-1941; Peterich aan Posse (nog geen prijs van Friedlaender, wil Posse 15/9 ontmoeten)

63). 22-09-1941; Oertel? aan Goepel (vraagt catalogi te kopen, oorlogsschade in duitsland, Stockhausen en Blumenthal gesneuveld, Peterich zegt dat van Beuningen de drie vrouwen van H.v.Eyck bezit, weet de chef dat?)
29-09-1941; Goepel aan Oertel (door Peterich is er voorlopig geen gevaar dat er iets door van Beuningen verkocht wordt zonder dat wij dat weten, de H.van Eyck is niet in het bezit van van Beuningen, want niet meer uit Londen overgekomen, Trautscholdt gaf spionage over kunst in Holland)

64). 27-06-1942; Wickel? aan Posse? (Duerer boek van erven Kroeller, zag ooit twee boeken bij Koenigs, ...)

65). 26-06-1942; Goepel aan Oertel (beveelt Bauer'schen Schriftgiesserei aan, Duerer boek)
07-09-1929; Boerner Catalogus (bijlage: beschrijving en herkomst Duerer boek)

 
© 2015 Franz Koenigs Official Site . Disclaimer.
Documenten
Rode Boek Pdf's
B323 Koblenz
Brandend Landschap
Catalogie vanaf 1934 tot heden
Bankdepot Franz Koenigs in Parijs