Brandend Landschap van Herrie met de Bles


P
rocedure schilderij “Brandend landschap” van Herrie met de Bles.

herrie_met_de_bles.jpg

 1. SNK aan Minister van Financien; Geen toestemming voor uitleen, want SNK is beheerder, geen eigenaar van gerecupereerde kunstwerken; b2-19490330-001.pdf
 2. CFK aan OCW; Verantwoordelijkheid van de Inspectie cultuurbezit. Verzoek opsporing schilderijen; b2-19970210-001.pdf
 3. CFK aan OCW; verzoek om documenten aan “joint Russian-Koenigs group”; b2-19971001-001.pdf
 4. CFK aan OCW; verzoek informatie over schenking Koenigs-Mannheimer; b2-19980915-001.pdf
 5. CFK aan MFA; Ownership determed by binding arbitration; b2-19990506-001.pdf 6. CFK aan MFA; request for meeting at MFA; b2-19990719-001.pdf
 7. CFK aan MFA; Charlotte van Rappard Boon declining arbitration; b2-19991014-001.pdf
 8. CFK aan MFA; no claim was made on any of the Koenigs painting; b2-19991119-001.pdf
 9. CFK aan MFA; Koenigs paintings were never on the the Goudstikker claim. The verdict shows Koenigs is never mentioned; b2-20000203-001.pdf
 10. Tripartite aan WJC; The WJC and the Hevesi commission sanction 500 M DFL for the Dutch holocaust victims. The tripartite asks to include the art.; b2-20000527-001.pdf 11. Tripartite aan MAZ; Copy of WJC request to PM W.Kok, redress of the arts ; b2-20000527-002.pdf
 12. Tripartite aan OCW; Staatssecretaris vd Ploeg misses the point of our letter; b2-20000907-001.pdf
 13. CFK aan OCW; Vertaling van brief van vd.Ploeg over het voorleggen van de Koenigszaak aan de RC; b2-20020503-001.pdf
 14. CFK aan MFA; Information on the RC and a request for a combined claim to the minister according to article 2:2; b2-20020513-001.pdf
 15. CFK aan OCW; Verzoek tot het gezamenlijk voorleggen met de MFA aan de RC volgens art 2:2 aan de minister; b2-20020819-001.pdf 16. vd Biesen aan RC; betreft verzoek inzage dossier RC. Herhaling verzoek MFA Boston; b2-20020830-001.pdf
 17. RC aan vd Biesen; Verzoek tot teruggave van de Herrie met de Bles; b2-20021223-001.pdf
 18. RC aan OCW; Adviesaanvraag Koenigs Herrie met de Bles. Verzoek kopie van de stukken; b2-20021223-002.pdf
 19. RC aan OCW; RC wenst behandeling Herrie met de Bles aan te houden; b2-20030207-001.pdf
 20. RC aan vd Biesen; RC wenst behandeling Herrie met de Bles aan te houden; b2-20040105-001.pdf 21. vd Biesen aan CFK; Minister doet alsof de staat eigenaar is volgens rapporteur van de RC; b2-20040326-001.pdf
 22. CFK aan MAZ; Aanspraken op de collectie en verzoek tot informatie en uitnodiging inzake terugkeer van de Koenigstekeningen uit Oekraine; b2-20040526-002.pdf
 23. CFK aan OCW; Kopie MAZ 26/05/2004 aan OCW; b2-20040526-003.pdf
 24. OCW aan CFK; Afwijzing van het verzoek. “Derhalve zag ik geen mogelijk om op verzoek in te gaan”; b2-20040712-001.pdf
 25. CFK aan OCW; Aankondiging motivering claim inzake Herrie met de Bles, aankondiging claim Oekraine tekeningen en bezwaar tegen de beslissing van 10/12/2003; b2-20040802-001.pdf 26. CFK aan RC; Informatie tav Herrie met de Bles, waaronder het onderzoek van Schoordijk; b2-20041213-001.pdf
 27. CFK aan OCW; Kritiek op deelrapportage 5 van Bureau Herkomst Gezocht; b2-20050109-001.pdf
 28. CFK aan RC; Aanvullende informatie van Schoordijk over de Herrie met de Bles; b2-20050112-001.pdf
 29. RC aan CFK; Aanvullende informatie van Schoordijk wordt (ten onrechte) betrokken op de uitspraak van 10/12/2003. De documenten inzake Herrie met de Bles zijn aan de commissie voorgelegd. Het verzoek ligt stil omdat de staatsecretaris eerst haar standpunt moet heroverwegen; b2-20050120-001.pdf
 30. CFK aan RC; Reactie op de opvatting dat de informatie van Schoordijk tot de RC 1.6 zou behoren; b2-20050218-001.pdf 31. CFK aan OCW; Verzoek persoonlijk onderhoud over patstelling Herrie met de Bles; b2-20050218-002.pdf
 32. CFK aan MFA; Situatie Herrie met de Bles uitleggen aan MFA; b2-20050222-001.pdf
 33. CFK aan Bureau Herkomst gezocht; Nalatigheid van Ekkart ivm met de deelrapportage 5; b2-20050422-002.pdf
 34. RC aan CFK; kopie brief RC aan OCW dd.29/06/2005; b2-20050629-001.pdf
 35. RC aan OCW; Rc zal geen advies uitbrengen op  basis van fictie; b2-20050629-002.pdf 36. RC aan CFK; kopie brief 29/06/2005 aan staatssecretaris; b2-20050704-001.pdf
 37. CFK aan OCW; Staat kan geen eigenaar zijn van de Herrie met de Bles. Herhaald verzoek behandeling door RC; b2-20051220-001.pdf
 38. vaste kamercommissie OCW aan CFK; Afschrift van brief 20/12/2005 aan staatssecretaris gestuurd inzake RC 1.13; b2-20051220-002.pdf
 39. OCW aan CFK; Herrie met de Bles procedure beeindigd. Eigendom ontstaat door verloop van tijd ; b2-20051220-003.pdf
 40. CFK aan vaste kamercommissie OCW(Aptroot); Nieuwe rechtsongelijkheid zaak Koenigs, verzoek brief en advies RC 1.13 te behandelen; b2-20060101-001.pdf 41. CFK aan OCW; De claim op de Herrie met de Bles staat los van het beroep tegen RC 1.6; b2-20060315-001.pdf
 42. CFK aan RC; Standpunt van staatssecretaris inzake eigendom RC 1.13 onduidelijk; b2-20060315-002.pdf
 43. CFK aan vaste kamercommissie OCW; FAX kopie reactie CFK op brief dd.9/03/2006 en kopie brief OCW dd.25/04/2005; b2-20060315-003.pdf
 44. CFK aan MAZ; verzoek op basis van artikel 2.2 om de staatssecretaris de gezamelijke vraag MFA-CFK inzake de  Herrie met de Bles aan de RC voor te leggen; b2-20060315-004.pdf
 45. CFK aan vaste kamercommissie OCW; samenvatting gronden tbv plenaire vergadering 22/03/2006; b2-20060321-001.pdf 46. CFK aan Bert Bakker (D66); ondanks uw aanbod werd mijn reactie niet behandeld; b2-20060322-001.pdf
 47. CFK aan vaste kamercommissie OCW; mijn reactie inzake Herrie met de Bles niet behandeld; b2-20060322-002.pdf
 48. CFK aan MJ; mijn reactie inzake Herrie met de Bles niet behandeld; b2-20060324-001.pdf
 49. CFK aan vaste kamercommissie OCW; standpunt CFK inzake Herrie met de Bles; b2-20060505-001.pdf
 50. MAZ aan CFK; ontvangstbevestiging brief CFK dd.15/06/2006; b2-20060619-001.pdf 51. CFK aan OCW; toezending twee nieuwe onderzoeken en boek; b2-20060622-001.pdf
 52. CFK aan OCW; stand van zaken, nieuw onderzoek, verzoek RC 1.6 te herzien; b2-20061201-001.pdf
 53. CFK aan OCW; Verzoek teruggave schilderijen uit Rhodius-Koenigs bank; b2-20070122-001.pdf
 54. CFK aan OCW; Verzoek prioriteit claim. De “Frans Hals” is niet de Frans Hals van Koenigs; b2-20070330-001.pdf
 
© 2015 Franz Koenigs Official Site . Disclaimer.
Documenten
Rode Boek Pdf's
B323 Koblenz
Brandend Landschap
Catalogie vanaf 1934 tot heden
Bankdepot Franz Koenigs in Parijs