Ethiek in beleid is geschreven vanuit mijn kennis opgedaan in mijn hoedanigheid van claimant van 1997 tot heden
6 mei 2020

Zie: Ethiek in Beleid [pdf-document]