Links

Nationale Ombudsman
Ombudsman pleit voor ruimere rol restitutiecommissie bij strijd om Koenigscollectie.

Dossier Teruggave Kunst W.O. II
De Nederlandse staat beheert een collectie van kunstvoorwerpen die na de oorlog uit Duitsland zijn teruggekomen.

Restitutiecommissie
Sinds januari 2002 onderzoekt en beoordeelt de Restitutiecommissie individuele verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen.

Herkomst Gezocht
Projectbureau Herkomst Gezocht: het achterhalen van de oorspronkelijke eigenaren, voor zover dat, ruim 50 jaar na het einde van de oorlog, nog mogelijk is.

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis maakt het verleden toegankelijk met bronnenpublicaties en naslagwerken.

Ministerie van OCW - Cultuur
Het ministerie van OCW geeft invulling aan het cultuur- en mediabeleid.

Fondation Custodia
De Fondation Custodia draagt zorg voor het beheer van de Collectie Frits Lugt, het daarmee samenhangend wetenschappelijk onderzoek, het uitgeven van publicaties en de organisatie van tentoonstellingen.